غلظت دهنده ها

غلظت دهنده ها: نمای کلی با تاکید بر رویه های مصنوعی: بخش پلیمر و پوشش، دانشگاه North Dekota کمبود نگرانی برای درک بهتر از ساختار سورفاکتانت و پلیمرهای محلول در آب ، باعث گستردگی آن ساختار شده است. این کمبود تعجب آور است چون این کمبود میتواند تفاوت های مهمی را در رفتار و راه حل های خاص و ویژگی های کاربردی ایجاد کند. در این مقاله ساختار پلیمرهای محلول …
ادامه مطلب

NA Bentonite  و MgO به عنوان یک عامل غلظت دهنده برای رنگ های پایه آب

NA Bentonite  و MgO به عنوان یک عامل غلظت دهنده برای رنگ های پایه آب: رئولوژی در مراحل تولید و کاربرد رنگ ها نقش عمده ای دارد. سدیم بنتونیت(NA Bentonite)، به عنوان ماده غلظت دهنده ی پایه رسی برای بهبود ویسکوزیته در رنگ ها مورد استفاده قرار میگیرد. چون در مقایسه با مواد غلظت دهنده پلیمری هم اقتصادی تر و هم سازگار با محیط زیست می باشد. در سیستم های …
ادامه مطلب

تاثیر اصلاح آبگریز یک مشتق سلولوزی غیر یونی بر تعامل با سورفکتانت

تاثیر اصلاح آبگریز یک مشتق سلولوزی غیر یونی بر تعامل با سورفکتانت – رئولوژی Krister Thuresson,*,† Bjo 1rn Lindman,† and Bo Nystro 1m‡ تعامل بین سورفکتانت های مختلف ( آنیونی – کاتیونی- غیر یونی) و یک پلیمر هیدروکسیل اتیل سلولوز – EHEC یا آنالوگ اصلاح شده با آبگریز ( HM- EHEC ) بررسی شده است. این مطالعه به عنوان یک بررسی مقایسه ای بین پلیمر اصلاح شده آبگریزی و پلیمر …
ادامه مطلب

​مقالات