کلسیم فرمات

​​​​​​​
کلسیم فرمات یک شتاب دهنده ی بسیار کارآمد برای صنعت ساخت و ساز است. این ماده جامد بدون کریستالی زرد یا سفید بی بو است و همچنین منبع مناسبی از کلسیم و یون ها برای محلول های آبی می باشد.
این کریستال سفید که دارای سیالیت هم می باشد به عنوان شتاب دهنده ی  تنظیم در ملات استفاده می شود. در محصولات ملات مخلوط خشک مانند ملات عایق حرارتی، چسب کاشی، گچ بر پایه سیمان، ملات تعمیری و غیره به منظور بهبود استحکام اولیه ، معمولا سیمان آلومینا و گچ به عنوان منعقد کننده استفاده میشوند. در کمترین حالت دما، افزودن ضد یخ نیز لازم است. کلسیم فرمات به عنوان یک نوع جدید تنظیم کننده – شتاب دهنده نقش دوگانه ای دارد که میتواند سرعت سخت شدن سیمان را تسریع کند، استحکام اولیه را بهبود بخشد و از سرعت تنظیم ملات در زمستان جلوگیری کند.

Untitled Document
کدمحصول مصرف
QUICKSET S98 شیمی ساختمان
مشاوره و اطلاعات بیشتر