کلسیم فرمات

​​​​​​​
کلسیم فرمات (Calcium Formate) یک ترکیب با فرمول شیمیایی Ca(CHOO)2 میباشد. این محصول یک تسریع کننده مناسب در صنعت شیمی ساختمان بوده که به عنوان افزودنی به ملات های صنعتی اضافه می گردد همچنین این ماده جامد به شکل پودر زرد یا سفید و بی بو است. 
در ملات های صنعتی مانند ملات های عایق حرارتی ، چسب کاشی پودری ملات های تعمیری و غیره به منظور افزایش مقاومت بتن ، از این ماده استفاده میگردد . این تاثیر دوگانه کلسیم فرمات (افزایش سرعت گیرش و مقاومت بتن ) سبب شده است که این محصول به یک افزودنی پرکاربرد در صنعت شیمی ساختمان تبدیل شود.

Untitled Document
کدمحصول مصرف
QUICKSET S98 شیمی ساختمان
مشاوره و اطلاعات بیشتر