غلظت دهنده سلولزی

​​​​​​​
سلولز اتر ها (مشتقات سلولزی) در صنعت رنگ های پایه آب، چسب کاشی و شیمی ساختمان به عنوان غلظت دهنده سلولزی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله خواص ارزشمند این محصولات که در گرید ها و انواع مونومری متفاوت به بازار عرضه می گردند می توان به ایجاد خاصیت جریان پذیری(تیکسوتروپیک)، ضد رسوبی، ضد شره و غیره اشاره نمود. از جمله انواع مونومرهای شناخته شده این محصولات در صنعت می توان به موارد زیر اشاره نمود که هر یک در گرید های متنوع ارائه می گردد:
HEC
MHEC
HPMC
CMC
…..

Untitled Document
کدمحصول ماهیت مصرف
MH40MS MHEC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
HHB70S HEC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
HHB30S HEC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MT4026 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MT1004 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MT3025 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MT2011 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MK70 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
MK71 HPMC رنگ و رزین ، شیمی ساختمان ، چسب
مشاوره و اطلاعات بیشتر