روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن

(سوپر پلاستی سایزر)(پلی کربوکسیلات)​​​​​​​
روان‌ساز بتن یا همان روان‌کننده بتن و فوق روان کننده بتن از جمله افزودنی های شیمیایی بتن است..
این نوع مواد افزودنی به منظور افزایش مقاومت، دوام، كارایی و كاهش قیمت تمام شده بتن مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد از اجزاء آلی مشخص یا تركیبی از اجزاء آلی و غیر آلی تشکیل شده اند كه به منظور كاهش آب مورد نیاز یک مخلوط برای یک اسلامپ مشخص بکار می روند. كاهش مقدار آب مورد نیاز ممکن است برای یک قوام (اسلامپ) مشخص و میزان ثابت سیمان منجر به كاهش w/c+m شود و برای w/c+m مشخص و میزان سیمان ثابت موجب افزایش قوام یا اسلامپ گردد و یا در شرایط ثابت بودن w/c+m و اسلامپ منجر به كاهش سیمان مصرفی و به تبع آن كاهش هزینه شود. (ACI 212.3R)
از این محصول شیمیایی برای بهبود کارایی بتن استفاده می‌شود.
محصولات روان ساز بتن خاصیت روان کنندگی به بتن می بخشند و پایه شیمیایی آنها لیگنو سولفونات اصلاح شده است، محصولات فوق روان کننده بتن در کنار خاصیت روان کنندگی ای که به بتن می‌بخشند بسته به انتخاب نوع محصول خواص مختلفی را به بتن اضافه می‌کنند
از جمله خاصیت دیرگیر کنندگی و حفظ اسلامپ ، خاصیت زودگیر کننده، ساخت بتن خود تراکم با مقاومت بالا بدون نیاز به ویبره ، روانی و قوام بتن ضمن افزایش مقاومت اولیه و نهایی.
روان کننده بتن و فوق روان کننده بتن ترکیبات ارگانیکی یا مخلوطی از ترکیبات ارگانیکی و غیرارگانیکی مشخصی هستند که باعث کاهش مصرف آب در مخلوط بتن برای اسلامپ موردنظر می باشند، و رفتار آنها بگونه ای است که در حقیقت باعث کاهش نیروهای بين ذره ای در بین دانه های سیمان در خمیر تازه شده و در نتیجه روانی خمیر سیمان را افزایش داده بدون آنکه تأثير محسوسی بر نیروی کشش سطحی آب بگذارند بنابراین می توانند در مقدار وسیع تر و بدون ایجاد حباب هوای اضافی  بیشتر و بدون ایجاد حباب هوای اضافی استفاده شوند.

Untitled Document
کدمحصول مصرف
ULTRAPLAST - PC12 شیمی ساختمان
مشاوره و اطلاعات بیشتر