مشاوره و اطلاعات بیشتر
مصرفکد محصول
رنگ و رزین ، نفت و گاز و پتروشیمیBS-1C-O
رنگ و رزین ، نفت و گاز و پتروشیمیBS-1C-HI
رنگ و رزین ، نفت و گاز و پتروشیمیBS-1C-HB
رنگ و رزین ، نفت و گاز و پتروشیمیBS-1C-HO

غلظت دهنده رئولوژیک (پودر بنتون)
​​​​​​​

رئولوژی یعنی علم تغییر شکل و رفتار جریان مواد تحت نیروی خارجی که همان مطالعه رفتار ویسکوزیته ی رنگ در شرایط مختلف است. کلمه رئو از ریشه یونانی به معنای جریان گرفته شده است و تعریف ویسکوزیته برابر با مقاومت مایع  در برابر تغییر شکل است .
پودر بنتون نوعی مشتق طبیعی بر پایه رسوبات بنتونیت می باشد که البته به منظور اضافه نمودن ویژگیهای خاص و کاربرد آن در صنعت رنگ و غیره ، بر روی این ماده فرآوری های صنعتی لازم صورت میگیرد. این ماده غالبا به عنوان افزودنی رئولوژیک به رنگ های پایه حلال اضافه می گردد. این افزودنی خواص فوق العاده ای به رنگ میبخشد که از آن جمله می توان به غلظت دهندگی، ایجاد خاصیت جریان پذیری مناسب(تیکسوتروپیک)، ضد شره، ضد رسوب برای ایجاد زمان نگهداری طولانی مدت تر و نیز قوام و برس خوری بهتر اشاره نمود. ​​​